Archive cabinets

Archive cabinets
AO MAT 100x80

Cabinets with leaf doors

AO MAT 100x80

AO MAT 120X92

Cabinets with leaf doors

AO MAT 120x92

AO MAT 180x80

Cabinets with leaf doors

AO MAT 180x80

AO MAT 195x92

Cabinets with leaf doors

AO MAT 195x92

AO MAT 195x120

Cabinets with leaf doors

AO MAT 195x120

Metalni ormar za tekućine AO MAT, 195x92

Cabinets with leaf doors

Metal cabinet for liquids AO MAT, 195x92

Arhivski ormar AO MAT KL 195x100

Cabinets with sliding doors

Archive cabinet AO MAT KL 195x100

Arhivski ormar AO MAT KL 195x120

Cabinets with sliding doors

Archive cabinet AO MAT KL 195x120

Arhivski ormar AO MAT ROLO 105x120

Cabinets with roller doors

Archive cabinet AO MAT ROLO 105x120

Arhivski ormar AO MAT ROLO 195x100

Cabinets with roller doors

Archive cabinet AO MAT ROLO 195x100

Arhivski ormar AO MAT ROLO 195x120

Cabinets with roller doors

Archive cabinet AO MAT ROLO 195x120

Arhivski Ormar AO MAT KL/S 195x100

Cabinets with glass doors

Archive Cabinet AO MAT KL/S 195x100

Arhivski Ormar AO MAT KL/S 195x120

Cabinets with glass doors

Archive Cabinet AO MAT KL/S 195x120